İflas davasında alacaklının korunması

26.5.2017

Müşterimiz, gerçek kişi olarak 10 milyon ruble üzerinde bir tutarla tarımsal işletmenin alacaklısı durumundadır. Borçlu olan tarım işletmesi hakkında başka bir alacaklının başvurusu üzerine tahkim mahkemesi tarafından iflas işlemleri yürütülmektedir. Tahkim mahkemesi tarafından Tarım işletmesi hakkında tasfiye kararı verilmiştir.

İflas davası açan davacı, bizim müşterimizin borçlunun alacaklısı olduğu yeni ortaya çıkan koşullar kapsamında mahkeme kararının yeniden görüşülmesi başvurusunda bulunmuştur. Bu başvurunun amacı, bizim müşterimizin tarım işletmesinin alacaklıları listesinden çıkarılmadıydı.

Tarafımızca yapılan çalışma sonunda diğer alacaklının bu talebi reddedilmiştir. Ancak diğer alacaklı bu kararı kabul etmedi ve mahkeme kararı konusunda özel bir şikayette bulundu. Tarafımızca aynı şekilde bu özel şikayet konusunda da görüşler ve itirazlar hazırlanmıştır.

Böylece, müşterimiz tarım işletmesi alacaklıları listesinden çıkarılamamıştır.