Yabancı taşımacılık

26.5.2017

Başlarında Yuriy Morozov’un olduğu UBLaw profesyonelleri ekibi yabancı hava taşımacılığı şirketinin Rusya Federasyonu’nda temsilciliğinin açılış sürecini yürütmüştür.

Rusya Federal Hava Ulaşım Ajansına, serbest şekilde hazırlanan ve temsilciliğin açılış amacını, yabancı kuruluşun faaliyetlerinin açıklamasını, ticari ilişkiler hakkında bilgileri ve Rusya merkezli kuruluşlarla işbirliği olanaklarını içeren başvuru yazısı verilmektedir. Bu başvuru yazısı yabancı tüzel kişinin yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır.

Başvurunun ekinde aşağıdaki evraklar sunulmalıdır:

  1. Yabancı kuruluş tüzüğünün bir kopyası;

  2. Açılan Temsilcilik Tüzüğü;

  3. Yabancı şirketin merkez ofisinin kayıtlı olduğu ülkenin ticaret sicili kayıt örneği;

  4. Eğer temsilcilik açılması için yabancı kuruluş ülkesi yasalarına göre devlet kurumlarından özel bir izin gerekiyorsa, bu durumda onaylı ve gereğine uygun olarak Rusçaya çevirisi yapılmış bu izin belgesinin sureti de başvuruya eklenir;

  5. Yabancı kuruluşun merkez ofisinin ana hesaplarına sahip olduğu bankanın tavsiye mektubu (Banka referans mektubu);

  6. Ana Sözleşmeye göre yabancı şirketin yetkili organı veya yetkili kişisinin Rusya Federasyonu’nun belirli bir şehrinde temsilcilik açılması ile ilgili kararı veya kararından alınacak kayıt özeti;

  7. Temsilcilik müdürüne verilecek vekaletname;

  8. Başvuran adına temsilcilik açılış görüşmelerini yürüten kişiye verilecek bir vekaletname.

Başvuru yazısının ve gerekli tüm diğer belgelerin sunulmasından 30 gün sonra UBLaw uzmanları yabancı havayolu şirketinin temsilcilik açılış belgesini ellerine almıştı.

Şu anda, havayolu şirketinin temsilciliği faaliyetlerini yürütmekte ve Rusya vatandaşlarına hizmet vermektedir.