Dallar

Havacılık

Medya

Enerji endüstrisi

Taşınmaz mallarBankalar

Perakende

Toplumsal beslenme

Diğer dallar

Havacılık

UBLaw uzmanlarının bilgililerinin kullanıldığı öncelikli alanlardan biri, şirketlerin havacılık alanında desteklenmesidir.

UBLaw’ın havayolları şirketlerinin faaliyetlerini yöneten avukat, Rusya ve uluslararası havacılık hukuku uzmanı, Yüriy Morozov’dur.

Yüriy Morozov, ekibi ile birlikte, Rusya Federasyonu sınırları içerisinde, uluslararası ve yerli havayolları şirketleri için, önceliklke aşağıdakiler olmak üzere, birçok büyük proje gerçekleştirmişlerdir:
 • Büyük yabancı havayolu şirketine Rusya Federasyonu’nda KDV konularında danışmanlık desteği verme, bazı bölgesel hava limanlarında KDV’den muafiyet sağlama.
 • Havacılık ile ilgili ödemeler hakkında bilgi vermek; Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı ve Rusya havayolları ile büyük çaplı hukuksal çalışma gerçekleştirilip, havacılık ödemelerinin %20 oranında düşürülmesi.
 • Yabancı hava taşıyıcısı ile ilgili, vergi makamlarının verdiği, vergi, gecikmeli vergi ve ceza konulu kararlarının iptal edilmesi.
 • Rusya Federasyonu sınırları içerisinde, uluslararası havayolları şirketlerinin temsilciliklerinin açılması.
 • Yabancı havayolları şirketinin Moskova’nın bir hava limanından başkasına geçiş yapması sırasında destek.

Havacılık endüstrisi şirketlerinin temsilcileri olarak çalışan UBLaw uzmanları, yolcuların şikayetlerine cevap vermekten başlayıp, resmi makamlarla etkileşime kadar, tüm hukuksal işlemleri üstlenip, müşterinin şirketinin kesintisiz çalışmasını sağlıyor.

Medya, Telekom, IT

UBLaw’ın dallararası telekomünikasyon faaliyeti, en hızlı gelişenidir.

UBLaw’ın bu alandaki temel hizmetleri:
 • Tüzel hukuk konuları
 • Telekomünikasyon şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili bilgi vermek
 • İletişim alanındaki tekel olmayan yasalar ile ilgili bilgi vermek
 • Ruhsat verme ile ilgili konular
 • Arazi yasaları, taşınmaz mallar ve inşaat
 • İletişim operatörlerinin hukuki savunması

Enerji endüstrisi

UBLaw uzmanları, enerji alanında proje tecrübesine sahipler.

UBLaw Rusya sınırları içerisindeki enerji istasyonlarının faaliyetlerini başarılı bir şekilde destekliyor. Faaliyetlerin desteklendiği süreç içerisinde, UBLaw uzmanları, devlet organları tarafından enerji şirketlerine ilişkin şikayetlerinin dava öncesinde kaldırılmasını sağlayabilmiş, devlet organlarının kararlarına itiraz edebilmişlerdir. Müşteriyi savunmak için özel bilgilere ihtiyaç olduğu durumlarda, UBLaw uzmanları, işkolu uzmanlarından yardım alıyorlar.

Enerji şirketleri için tüm hukuk hizmetlerini sunmaktayız:
 • İşin yeniden yapılanması ile ilgili hukuksal destek.
 • Grubun iç hizmetleri ve enerji servisi ile ilgili anlaşmalar, müteahhitlerle yapılan anlaşmalar dahil olmak üzere anlaşma işinde yardım, teknolojik katılım ile ilgili konuların çözülmesi.
 • Şikayet davası sırasında menfaat temsilciliğini yapmak.
 • Tekel olmayan denetim

Taşınmaz mallar

UBLaw, taşınmaz malların yapımı ile ilgili her türlü bilgilendirmeyi sağlamakta. Tecrübemizin kapsadıkları:

 • Toplumsal beslenme yerleri;
 • İkamete elverişli ve çok işlevsel projelerinin geliştirilmesi;
 • Donatım çalışmaları.

Hukukçularımız, inşaatçılarla, taşınmaz mal sahipleriyle, yapım projelerinin yapsatçılarıyla çalışmaktalar. İnşaat belgeleriyle ilgili her türlü sözleşmeleri ve bilgilendirmeleri hazırlamaktayız. UBLaw Uzmanları müşterilerimizin faaliyetlerini sağladıkça, sözleşmelerimiz yapım çalışmalarının boyutundan bağımsız olarak, hızlı ve etkili bir şekilde artarken aşağıdaki özellikleri gösterdikleri için gurur duyuyoruz:

 • net ve koordine yaklaşım;
 • esneklik;
 • güncellik;
 • anlaşılırlık.

Bunlara ek olarak, işleme sırasında bilgilendirilme, sorunların ve oluşabilecek anlaşmazlıkların erken evrelerinde çözülmesi gibi hizmetler sunmaktayız.

Bankalar

UBLaw’ın hukuk, finans ve yönetimin çeşitli dallarıyla ilgili uzmanları vardır, bu da banka sektöründeki müşterilerimiz için en iyi sonuçlar almamıza olanak sağlıyor. Uzmanlarımız finansal enstitülerin faaliyetlerini, bankaya borçlarını ödetmekten başlayıp bankaların iç yapılarının etkileşimine kadar destekler.

Hisse senetli sermaye, borç sermaye ayrıca yatırım projelerinin finanse edilmesi ve borçların yeniden yapılanması gibi diğer işlemler ile ilgili sözleşmelere kapsamlı bir şekilde eşlik etmeyi teklif ediyoruz.

Caddenin hazırlanması, kapsamlı hukuki incelemenin yapılması (due diligence), ulusal hukuk ile ilgili hükmün yazılması dahil olmak üzere IPO projelerinde yer alıyoruz.

Perakende

UBLaw hukukçuları, ticari faaliyetler ile ilgili şirketler için tam kapsamlı hukuki hizmetler sunmaktalar. Müşterilerimiz arasında büyük ticari ağlar olduğu gibi, kendi ürettiği malların satışını yapan, büyük olmayan işletmeler de mevcut. Ticari şirketlerini, vergi ve gümrük yasaları, fikri mülkiyetin korunması ayrıca diğer birçok hukuki yönlerden bilgilendiriyoruz.

Tamamladığımız projelerden bazıları:
 • Rusya sınırları içerisindeki yabancı şirketlerin hukuki açıdan desteklenmesi ve bilgilendirilmesi.
 • Satış için satın alınan malların ithalatı sırasında, vergi ve gümrük konularında bilgilendirme;
 • Fikri mülkiyet nesnelerinin resmi olarak sicile geçirilmesi ile ilgili hukuki destek.
 • Ticari sözleşmelerin oluşturulması ve analizi.
 • Promosyonlar ile ilgili konularda bilgilendirme ve ekipmanların ticaret birimlerine sunulması.
 • Denetimlere hazırlık ve denetimlerin eşlik edilmesi.
 • Ticaret alanında çalışan işletmenin, vergilendirme ve gümrük ile ilgili tüm konularda eşlik edilmesi.
 • Sözleşmelerin eşlik edilmesi ve satın alınan varlıkların hukuki denetimi.
 • Müşterilerin çıkarlarının ticari anlaşmazlıklarda savunulması.

Toplumsal beslenme, restoranlar.

Tüketici talebi ve alıcı alışkanlıkların değişmesi, genişleme ve çeşitlendirme sektörü için çok sayıda imkan sunmakta. Bunlara rağmen, dünya üzerindeki zor işkolu kurallar, masrafların artması ve piyasada pay kapmak için yapılan rekabet mücadeleleri, gelişim için zor şartlaır oluşturmaktalar.

Ekibimiz, toplumsal beslenme alanındaki büyük temsilcilerin geniş konulu faaliyetlerini sağlamakta. Piyasamızı, işletmelerimizi ve stratejik emelleri gerçekten anlıyoruz. Hukukçularımız, daldaki engin tecrübeleri ve güvenilir, vakitli ve kaliteli yardım sağlayabilme yetenekleriyle gurur duyuyorlar.

UBLaw, aşağıdakiler dahil olmak üzere, tüm yasal gereksinimlerinizi temini için yapılan hukuki hizmetler ve stratejik tavsiyeler sunmaktadır:
 • Risklerin denetimi;
 • Müteahhitlerle etkileşim ve teslim zincirinin hukuksal olarak desteklenmesi;
 • Toplumsal beslenme alanındaki yasalara uyulması konularında bilgilendirme;
 • Müşterilerin hem ithal hem de yerli beslenme ürünlerinin markalanması hakkında bilgilendirilmesi, beslenme ürünlerinin yasalara uygun olarak markalanması;
 • Müşterilerin zorunlu sertifikasyon ve lisanslama konularında bilgilendirilmeleri;
 • Rusya Federasyonu ve BDT yasalarına uygun olarak, beslenme ürünlerinin markalanması ile ilgili yönetimin ve fast food zinciri için korporatif müşteri politikasının geliştirilmesi.

Diğer dallar

Sigorta

UBLaw, Rus ve uluslararası sigorta şirketlerinin, hukukun tüm alanlar çerçevesindeki faaliyetlerini desteklemektedir. Hizmet çeşitleri, sözleşmelerin tip formlarının geliştirilmesinden başlayıp, temel inşaat ile ilgili sigortalama ve vergilendirmeye kadar tüm konuları içermektedir.

Şirket, 15 milyon rubleye kadar sigorta tazminat değerinde anlaşmazlıklarda, hem sigorta ettiren hem de sigortacı tarafının temsil edilmesi ile ilgili başarılı tecrübeye sahiptir.

Tarım

UBLaw, tarım sektöründe çalışan şirketler için hukuksal destek alanındaki her türlü hizmetler sunmaktadır:

 • Bölgesel sözleşmeler dahil olmak üzere, tarım ile ilgili satın alma ve satış sözleşmelerinin desteklenmesi.
 • Arazi haklarının yasal denetimi ve toprak ile ilgili sözleşmelerin desteklenmesi.
 • Bilgilendirme hizmetleri ve transfer fiyatlandırması ile ilgili mahkemelerde müşterilerin temsil edilmesi.
 • Anlaşmazlıkların, vergi denetiminin kararlarının tartışılması dahil olmak üzere, çözülmesi.
Makine yapımı

UBLaw, gemi yapımcıları ve demiryolu ulaşımının müteahhitleri dahil olmak üzere, makine yapımı alanındaki çeşitli dallarda çalışan şirketlere hizmet sunmaktadır.

Hizmetler:

 • Çeşitli sözleşmelerin eşlik edilmesi.
 • Mahkemelerde menfaat temsilciliğinin yapılması vb.