Uygulamalar

Havacılık

İflas

Anlaşmazlıkların çözülmesi

Sözleşmelere eşlik edilmesi

Göç

Gümrük ve vergiler

Tekel olmayan düzenleme

Bankalar ve maliye

Kurumsal uygulama

İş anlaşmazlıkları

Taşınmaz mallar ve inşaat

Özel müşteri hizmetleri

Denetim

Muhasebe desteği

Havayolları şirketlerinin faaliyetlerinin eşlik edilmesi

UBLaw, Rusya Federasyonu sınırları içerisinde uçak seferlerini gerçekleştiren uluslararası havayollarının şirketleriyle çalışmaktadır.

Şirketimizin çalışanları, ülkemizin sınırları içerisinde, yolcularla hukuki anlaşmazlıkların çözülmesinden başlayıp, büyük projelerin hayata geçirilmesine kadar yapılan tüm faaliyetleri sağlamaktadırlar.

Yetkilerimiz arasındakiler:
 • Havayolları makamlarında(Ulaştırma Bakanlığı, Rusya havacılığı) müşterilerin çıkarlarını temsil etmek;
 • Rusya Federasyonu sınırları içerisinde, uluslararası havayolları şirketlerinin temsilciliklerinin açılması;
 • Şirketin harekat etkinliklerinin şikayet desteği;
 • Genel yargı mahkemelerinde yolcularla anlaşmazlıklar ile ilgili menfaat temsilciliğini yapmak;
 • Tahkim mahkemelerinde akit taraflarla anlaşmazlıklar ile ilgili menfaat temsilciliğini yapmak;
 • Rusya Federasyonu’nun hava taşımacılığı ile ilgili mevcut yasalarının iyileştirilmesi ve yenilerinin geliştirilmesinde katkı sağlamak;
 • Ve birçok diğer.
Tamamlanmış davalarımız:
 • Yabancı havayolları şirketinin Moskova’nın bir hava limanından başkasına geçiş yapması sırasında hukuki destek;
 • Bölgesel hava limanlarından birinde, uçağın kalkış ve inişi için ek vergilerin %20 oranda düşürülmesi;
 • Bölgesel hava limanlarından birinde, havacılık hizmetleri için vergilerin %20 oranda düşürülmesi;
 • Bölgesel hava limanında, yabancı nakliyecilere, hava limanı tarafından ödenen KDV vergilerinin kaldırılması;
 • Havacılık personelinin iş anlaşmazlıklarının çözülmesi;
 • Rusya havayollarında, Rusya ve yabancı ülke arasında yeni hava hattının açılması ile ilgili anlaşmalarda temsilciliğin yapılması, hükümetlerarası mütabakatta değişikliklerin yapılması;
 • Yabancı havayolları şirketinin, APIS verileriyle ilgili oluşan hasarlarlardan kurtarılması;
 • Rusya Federasyonu sınırları içerisinde, yabancı havayolları şirketinin temsilciliklerinin açılması.

Daha ayrıntılı bilgiye veya tavsiyeye ihtiyacınız varsa, bize ulaşın, UBLaw uzmanları size yardım edecekler.

İflas

İflas durumu sırasında, riskleri önceden tahmin eden ve şirketin kriz durumundan kurtulmasına yardımcı olan, etkili araçlara ulaşabilmek hayati derecede önemlidir.

UBLaw uzmanları, iflas prosedürü sırasında, hem verecekli hem de alacaklı tarafların temsil edilmesi ile ilgili tecrübeye sahipler. 

Hedefimiz, durumunuza uygun, zamanlı ve özel çözüm bulmaktır.

İflas prosedürlerinin eşlik edilmesi, aşağıdakileri içermektedir:
 • kredi şirketinin iflas etmesi durumunda, kredi veren tarafın temsil edilmesi;
 • mahkemelerde, hem kredi veren hem de alan tarafın menfaat temsilciliğinin yapılması;
 • hakem adayı için seçenek sunmak;
 • iflas prosedürünün gerçekleştirilmesine ilişkin stratejilerin geliştirilmesi;
 • borçların yeniden yapılandırılması;
 • biznesin, iflas yoluyla ele geçirme girişimlerine karşı hukuksal yardım;
 • borçlunun sözleşmelerinin tartışılması;
 • yasal dışı olarak ayrılan varlıkların iade edilmesi;
 • kredi veren tarafın taleplerinin kayda geçirilmesi;
 • yarışma yönetmeninin faaliyetlerinin tartışılması.

Daha ayrıntılı bilgiye veya tavsiyeye ihtiyacınız varsa, bize ulaşın, UBLaw uzmanları size yardım edecekler.

Anlaşmazlıkların çözülmesi

UBLaw uzmanları, aşağıdakiler dahil olmak üzere, tahkim ve genel yargı mahkemelerinde, müşterilerimizi birçok farklı davalarda temsil etme tecrübesine sahipler:

 • Korporatif, tekel olmayan, yönetimsel, ticari, ekonomik alaşmazlıklar.
 • Taşınmaz mallar ve inşaat ile ilgili anlaşmazlıklar.
 • Mali anlaşmazlıklar (banka sigortalarına; iflas, borçların ödetilmesi ve hasarların tazminat edilmesi dahil olmak üzere).
 • Fikri mülkiyet hakları ile ilgili anlaşmazlıkların çözülmesi.
 • Hukuksal adın savunulması.
 • Tüketicilerle anlaşmazlıklarda üreticilerin savunulması.
 • Sözleşme vecibelerinin yerine getirilmemesinden doğan anlaşmazlıklarda temsilcilik.
 • Sözleşmelerin geçersiz veya imzalanmamış olmasıyla ilgili davalarda destek.

Tecrübemiz, yapılacak olan sözleşmenin ticari şartlarının şekillendiği evrede, ortaya çıkabilecek hukuksal risklerin analizinin yapılması ve ticari projeleri, akit tarafla anlaşmazlıkların oluşması durumunda, hukuksal korumanın yeterliliği açısından değerlendirilmesi dahil olmak üzere, yasal riskleri denetlememize olanak sağlamakta.

UBLaw uzmanları, anlaşmazlıkların çözülmesi ile ilgili hizmetlerini sunarken, mahkeme kararlarının gerçekleştirilmesi için desteklerini sağlamaktalar.

Daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacınız varsa, bize ulaşın.

Sözleşmelere eşlik edilmesi

UBLaw hukukçuları, tecrübelerine dayanarak, sözleşmenin meşruluğunu kontrol ve hükmün öne sürülmesi sırasında, anlaşmazlıkların ortaya çıkma riskinin değerlendirilmesi amacıyla sözleşmelerin eşlik edilmesi hizmetlerini sunmaktadır.

Herhangi önemli sözleşme imzalanmadan önce, bu konu hakkında bilgilendirilmek, onun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin ve ortak ya da devlet ile oluşabilecek sorunlu ilişkilerin en aza düşürülmesinin güvencesi olduğundan eminiz.

Sözleşmelerin eşlik edilmesi üzerine uzmanlaşmış hukukçularımız, sözleşmenin oluşturulması ve hazırlanması, para akışının analizi ve değer karakteristiklerinin değişmesi konularında engin tecrübelere sahipler.

Hizmetler:
 • Ticari sözleşmelerinin oluşturulması ve analizi, gerçekleştirilmesi ile ilgili görüşmelerin yürütülmesi;
 • Yeniden oluşturulan veya mevcut olan sozleşme ilişkileri çerçevesinde ortaya çıkabilecek ticari risklerinin saptanması ve analizi;
 • Sözleşmeler için destek belgelerinin hazırlanması;
 • Şirketlerin sözleşme merkezinin denetimi ile ilgili hukuk;
 • Sözleşme ilişkilerinin yeniden yapılanması;
 • Kullanıcı haklarının savunması konulu yasalar ile ilgili sorunların çözümlenmesi.

Daha ayrıntılı bilgiye veya tavsiyeye ihtiyacınız varsa, bize ulaşın.

Göç

Çalışanların ikamet yerlerinin hızlı ve ekonomik olarak etkili bir şekilde değiştirebilme kabiliyeti, biznesiniz için hayati derecede önemli bir üstünlük kazandırır. Buna rağmen, vize talepleri, vergilendirme ve sosyal güvencesi konuları, istihdam ve tazminat yasaları dikkate alındığı zaman, bu durumun ciddi zorluklara yol açtığı görülmektedir.

UBLaw ekibi, göç yasası alanında uzman kişileri barındırmaktadır. İş ve vatandaşlar için yardım sunmak konusunda büyük tecrübelere sahipler.

Tecrübeli hukukçularımız, hem hareket kabiliyeti ile ilgili evrensel programların hem de dar alanlı uzmanların naklinin benimsetilmesi ve yönetilmesinin geliştirilmesi için göç ile ilgili hukuksal yönetimin şiddetlenmesi şartında sizinle çalışmaktalar. 

Verilen sorunun gerekli olan tüm hukuksal ve yönetimsel konularını en kısa zamanda çözmeye çalışıyoruz.

Bize ulaşın

Yardıma veya göç ile ilgili ayrıntılı bilgiye ihtiyacınız varsa, bizimle iletişim kurun, size yardım etmekten memnuniyet duyarız.

Gümrük ve vergiler

UBLaw uzmanlarının, vergi ve gümrük ile ilgili anlaşmazlıkların çözülmesi alanındaki tecrübesi, çok sayıda kazanılmış davalarla kanıtlanmıştır. 

Ekibimiz, vergi ve gümrük ile ilgili yetkililerle her türlü meselelerin yönetilmesinde size destek verebilir.

Hizmetlerimiz:
 • Gümrük yasalarının uygulanması ve dış ekonomi faaliyetlerinin düzenlenmesi ile ilgili bilgilendirmeler.
 • Anlaşmaların, Rusya Federasyonu’nun gümrük ve döviz yasalarına göre desteklenmesi.
 • Gümrük değeri, dış ticaret sınıflandırması ile ilgili konular dahil olmak üzere Rusya Federasyonu’nun gümrük makamlarıyla etkileşim sonucunda ortaya çıkan zor durumlarda anlaşmazlıkların çözümlenmesi ile ilgili kalifiye hukuki destek sunulması.
 • Rusya FCS’nin kararlarının, gümrük makamlarının hareketlerinin (hareketsizliğinin), gümrük alanındaki yönetimsel suçlar ile ilgili kararlarının ayrıca normatif hukuki düzenlemelerinin temyiz edilmesi durumunda tahkim ve genel yargı mahkemelerinde müşterinin temsil edilmesi.
 • Uluslararası vergilendirme.
 • Finansal Raporlar denetimi
 • Vergi anlaşmazlıkların çözülmesi.
 • Çıkış ve kapalı alan denetimlerinin eşlik edilmesi ayrıca transfer fiyatlandırılma kurallarına uyulması için kontrol.
 • Çıkış ve kapalı alan denetimlerinin sonuçlarına itiraz edilmesi. Mahkeme ve mahkeme öncesi düzenleme. Evrensel sözleşmenin imzalanması ile ilgili vergi yetkililerle yapılan görüşmelerin eşlik edilmesi.
 • Vergi kazancının sağlamlığı ve vergi yükümlüsünün dürüstlüğü ile ilgili anlaşmazlıklarda savunma.
 • Mahkeme temsilciliği ve mahkeme ile ilgili diğer masrafların tazminatı.
 • Fazladan ödenmiş vergilerin tazminatı ile ilgili duruşmalar.
 • KDV tazminatı ile ilgili davalar.

Daha ayrıntılı bilgiye veya tavsiyeye ihtiyacınız varsa, bize ulaşın, UBLaw uzmanları size yardım edecekler.

Tekel olmayan düzenleme

Tekel olmayan yasaların ihlal edilmesi, olumsuz sonuçlara yol açabilir ve biznese ciddi zararlar verebilir.

UBLaw uzmanları, tekel olmayan düzenleme ile ilgili bilgilendirme alanında derin tecrübelere sahipler. 

Müşterilerimizi mahkeme ve resmi makamlarda etkin bir şeilde temsil etmek konusunnda yetenek ve tecrübemiz vardır.  Hakim durumunun kötüye kullanılması, rekabeti kısıtlayan sözleşmelerin/uyumlaştırılmış eylemlerin gerçekleştirilmesi, dürüst olmayan rekabet gibi tekel olmayan düzenleme ile ilgili konularda hakuki destek vermeye hazırız.

Hizmetlerimiz:
 • tekel olmayan makamda ve mahkemelerde müşterileri temsil etmek; 
 • tekel olmayan yasalar ile ilgili bilgi vermek;
 • reklam hukuku ile ilgili çeşitli konularda bilgi vermek;
 • tekel olmayan yasalara uyulması ile ilgili şirketlerin faaliyetlerinin denetimi; 
 • tekel olmayan makamların denetimi çerçevesinde destek vermek;
 • şirketin maddi gelir elde etmek amacıyla düzenlediği yarışmalar için belge paketlerinin geliştirilmesinde katkı sağlamak; 
 • tekel olmayan anlaşmazlıklar ile ilgili mahkeme uygulamalarının analitik özetlerinin hazırlanması.
Bize ulaşın

Ayrıntılı bilgiye veya rekabet ve tekel olmayan yasalar ile ilgili bilgilendirilmeye ihtiyacınız varsa, bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Bankalar ve maliye

UBLaw’ın Banka ve mali uygulaması ile ilgili hukukçuları, bankalara, esham ve tahvilat piyasasının uzman katılımcılarına, mali enstitülerine ve yatırımcılara, biznesin tüm evrelerinde, hukuksal destek sağlamaktadırlar.

Resmi makamlarda (RF’nin merkezi bankasında) ve diğer büyük projelerin gerçekleştirilmesi sırasında mali enstitülerinin temsilciliğini yapmaktayız. Ayrıca UBLaw ekibi, bankaların hem borçlularla olan anlaşmazlıkların genel yargı mahkemelerinde hem de büyük borçların tazminatı ile ilgili anlaşmazlıkların tahkim mahkemelerinde temsilcilik tecrübesine sahiptir. 

Medeni, vergi ve ceza hukuku uzmanlarını içeren ekibimizin benzersiz yapısı, bankalara, esham ve tahvilat piyasasının uzman katılımcılarına, mali enstitülerine ve yatırımcılara, biznesin tüm evrelerinde, hukuksal destek sağlayabildiğimizi garantiliyor.

Tecrübemiz, maliye yönetiminin tüm alanlarındaki her türlü mali hizmetleri kapsar.

UBLaw, müşterilerimiz için en iyi sonuçları elde edebilmek için, anlaşmazlıkların çözülmesine ilişkin, ekonomik olarak etkili stratejiler geliştirmektedir.

Banka ve mali uygulamalar ile ilgili ekibimizle iletişim kurun

Daha ayrıntılı bilgiye veya bilgilendirilmeye ihtiyacınız varsa, bize ulaşın.

Birleşme ve kapsama ile ilgili kurumsal uygulama

Ekibimiz, birleşme ve kapsama (M&A), hisselerin ilk kez açıklanması (IPO), özel hisse senetli sermayenin, girişim sermayesinin, borç yükümlülüklerinin ve yeniden düzenleme ile ilgili fonun oluşması sermayesinin kapsanması konularında hizmetler vermiştir. 

Gereksinimlerinizden bağımsız olarak, biznesinizi yönetmenize yardımcı olmak için yanınızdayız.

Uygulamanın kilit hizmetleri
 • Biznesin ve işletmenin yeniden düzenlenmesi ve yeniden yapılandırılması sırasında hukuksal destek;
 • Senetlerin çıkartılması (IPO) ve onlarla ilgili yapılan sözleşmeler sırasında hukuksal destek;
 • Kurumsal yasalar ile ilgili konularda hukuksal destek;
 • Kurumsal yönetim ve holding yapılarının etkililiklerinin analizi ve yeni model yönetimin geliştirilmesi;
 • M&A sözleşmelerinin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi;
 • Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi sırasında müşterilerimize eşlik edilmesi.
Ekibimizle iletişim kurun

Ek bilgiye veya kurumsal yasalar ile ilgili bilgilendirmeye ihtiyacınız varsa, lütfen ekibimizle iletişim kurunuz.

İş anlaşmazlıkları

Günümüz iş adamları, çalışanlarının iş hukukuyla ilgili sorunlarıyla karşılaşıyorlar. Bu tür sorunlar, özellikle iş ilişkileri kesildikten sonra veya şirketin yeniden yapılanması sırasında ciddi sonuçlara yol açabilir. 

İş anlaşmazlıkları ile ilgili hukuk davaları, kurumların karşısına, ün ve finans gibi konularda çeşitli sorunlar çıkarmaktalar. 

Hukukçularımız, engin tecrübelerine dayanarak, bu riskleri düşürmeniz için tavsiyelerde bulunabilirler. Hukukçu ekibimiz, müşterilerine, oluşan sorunun çözülmesi için, her zaman, kolay ve etkili yöntem sunmaya hazırdır. 

Bize ulaşın

Daha ayrıntılı bilgiye veya iş hukuku ile ilgili tavsiyeye ihtiyacınız varsa, lütfen ekibimize ulaşın.

Taşınmaz mallar ve inşaat

UBLaw şirketinin hukukçuları, hem taşınmaz mallar piyasasının uzman katılımcılara hem de taşınmaz mallar ve inşaat ile ilgili konularda bilgilendirilmeye ihtiyaç duyan diğer dallarla ilgili şirketlere her türlü hukuki hizmetler sağlamaktadırlar.

Bugün UBLaw, Rus hukuki gerçeklerin derinden anlaşılması temeline dayanan, taşınmaz mallar ve inşaat ile ilgili oluşabilecek tüm durumların çözülmesi ile ilgili denenmiş uygulamalı teknolojilere sahiptir.

Sunulan hizmetler
Taşınmaz mallar ile ilgili sözleşmeler
 • Taşınmaz malın satın alınması ve satılması ile ilgili sözleşmelerin desteklenmesi.
 • Resmi/belediyeye ait arazilere sahip olma hakkının elde edilmesi.
 • Taşınmaz mal hakkının ve onunla ilgili sözleşmelerin sicile geçirilmesi.
Kira
 • Kira ile ilgili sözleşmelerin desteklenmesi.
 • Kira ile ilgili konularda, mahkeme anlaşmazlıkları sırasında, müşterinin temsil edilmesi.
Yapım
 • Sözleşmelerin(genel ihale sözleşmeleri, inşaatın yönetimi ile ilgili sözleşmeler, genel tasarımcı ile sözleşmeler v.b) onaylanması ve imzalanması sırasında hukuksal destek.
 • İnşaat ve altyapıyla bağlantının kurulması sırasında yasal destek.
 • Yarı resmi yarı özel ortaklığın gerçekleştirilmesi ile ilgili projelerin desteklenmesi.
 • Kadastro değeri dahil olmak üzere, mahkeme anlaşmazlıkları sırasında, müşterilerin temsil edilmesi.
Bize ulaşın

Ek bilgiye veya taşınmaz mallar ile ilgili anlaşmazlıkların çözülmesi konusunda bilgilendirmeye ihtiyacınız varsa, lütfen ekibimizle iletişim kurun.

Özel müşteri hizmetleri

UBLaw ekibi, öncelikle lider Rus ve uluslararası şirket yöneticileri, Rusya’da büyük ve orta iş sahipleri ayrıca gösteri işi temsilcileri olmak üzere, özel müşterilere etkili hukuksal destek sunabilir.

UBLaw’ın kalifiye hukukçuları, hem halkla ilişkiler alanında, hem de özel hayatla ilgili davaları kaybetme riskini düşürmenize yardım eder.

Özel müşterilere UBLaw uzmanlarınca sunulan hizmetler listesi:

 • taşınır ve taşınmaz malların satın alınması/satılması ve kullanımı;
 • göç yasası hakkında bilgi vermek;
 • konut yasası;
 • sigorta şirketleri ile etkileşim;
 • gümrük hukuku ve gümrük ile göç hizmetleri ile etkileşim;
 • hasarın karşılanması;
 • iş ününün itibar ve onurunun korunması, özel hayat hakkı ve yazışma sırrı, verilerin ve kişisel bilgilerin korunması;
 • yönetimsel ve hukuksal davalar ile ilgili konular, usul konuları;
 • genel yargı mahkemelerinde menfaat temsilciliğini yapmak.
Bize ulaşın

Daha ayrıntılı bilgiye veya iş hukuku ile ilgili tavsiyeye ihtiyacınız varsa, lütfen ekibimize ulaşın.

Denetim

Risk değerlendirmesine dayalı yüksek kaliteli bir çalışmanın ürünü olacak bir denetimi yapmayı teklfi edebiliriz. Uzmanlarımız şirketinizin faaliyet özelliklerini, yapısı ve kapsamını dikkate almaktadırlar.

Uzmanlarımız her türlü hukuki yapıya sahip konsolide raporların denetimini gerçekleştirmekte, ayrıca kuruluşun muhasebe ve mali birimlerinin danışmanlık desteğini sağlamaktadırlar.

Denetim sırasında uzmanlarımız finansal belgelerin optimizasyonu ve onların UFRS normlarına uygun hale getirilmesi konularında öneriler sunmaktadır.

Şirketimizde 15 yıldan fazla deneyime sahip belgeli denetçiler çalışmaktadır

Hizmetlerimiz:

 • Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre denetim
 • Rusya Muhasebe Standartlarına göre denetim
 • Vergi denetimi
 • аудит финансовой отчётности
 • Kuruluş ve bireysel girişimcilerin mali ve ekonomik faaliyetlerinin analizi
 • Denetim desteği ve hizmetleri
 • Vergi danışmanlığı
 • Vergi hesaplamaları ve beyannamelerinin hazırlanması
 • Şirket muhasebe ve vergi kayıtlarının tutulması yenilenmesi
 • Yönetim danışmanlığı
 • Muhasebe otomasyonu

Denetimin gerekli olduğu durumlar

 • Şirketinizde zorunlu denetimin gerçekleştirilmesi
 • Denetimin gerekliliğinin açıkça kuruluş belgelerinde belirtilmiş olması
 • Şirketin yönetiminin değişimi
 • Muhasebede anahtar nitelikli isimlerin değişimi
 • Yönetim kararları alma doğruluğunun değerlendirilmesi gereği
 • Muhasebe ve vergi kayıtlarının yenilenmesi sonrasında denetim

Muhasebe desteği

Muhasebe personelinin tutulması konusunda tasarruf yapılması, işgücü kaynaklarının boşa çıkarılması, zararların azaltılması ve kadro sorunlarının olmaması amacıyla müşterilerimize muhasebe ve vergi kayıtlarının tutulması hizmetini sunabili

Bu hizmetin içine aşağıdakiler girmektedir

 • mevzuat tarafından belirlenen süre içinde muhasebe ve vergi raporlarının hazırlanması
 • Birincil evrakların tutulması
 • Vergilerin hesaplanması ve ödenmesi
 • Muhasebe kayıtlarının sistematik hale getirilmesi
 • Duran varlıklar ve maddi olmayan varlıklar konusunda amortisman tahakkuku, ayrıca kredi ve borçlar konusunda faiz tahakkuku
 • Çalışanlarınız için maaşın hesaplanması